Централен офис
София 1057
бул. „Драган Цанков“ 36, Световен Търговски Център Интерпред, офис 719
тел. +359 2 971 21 51 / +359 888 908 808
факс +359 2 971 25 68
E-mail: office@milkybio.com

Склад София
София 1519
бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 4-8, Складова база „Къра“, склад № 110
тел. +359 888 601 949
E-mail: sofia@milkybio.com

Склад София
София ХоРеКа
Слатина-Булгарплод, бул. Проф. „Цветан Лазаров“ № 4 – 8 База „Къра“, склад 601
тел. +359 884 060 106
E-mail: horeca@milkybio.com

Склад Варна
Варна 9003
Западна промишлена зона, ул. „Перла“ 26, Логистичен Парк Варна, сграда А 2, склад 102
тел. +359 889 01 85 05
E-mail: varna@milkybio.com

Склад Бургас
бул. Янко Комитов, складова база Пиргос плод 6
тел. +359 882 031477
E-mail: burgas@milkybio.com

Склад Ямбол
ул. „Индже Войвода“ 61
тел. +359 887 705209
E-mail: yambol@milkybio.com

Производствена база Хасково
Хасково 6300
бул. Съединение 94
тел. +359 888 501 143
E-mail: haskovo@milkybio.com