Централен офис
София 1057
бул. „Драган Цанков“ 36, Световен Търговски Център Интерпред, офис 719
тел. +359 2 971 21 51 / +359 888 908 808
факс +359 2 971 25 68
E-mail: office@milkybio.com

Склад София
София 1519
бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 4-8, Складова база „Къра“, склад № 110
тел. +359 888 601 949
E-mail: sofia@milkybio.com

Склад Варна
Варна 9003
Кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1
тел. +359 885 011 438
E-mail: varna@milkybio.com

Склад Пловдив
Пловдив 4003
бул. „Брезовско шосе“ 180, склад 9Ш
тел. +359 887 002 055
E-mail: plovdiv@milkybio.com

Производствена база Хасково
Хасково 6300
бул. Съединение 94
тел. +359 888 501 143
E-mail: haskovo@milkybio.com